Te Ata o Hiva

no te tau puke motu Hiva Oa, Tahuata me Fatu Hiva A MATAVAA:  E ava tomotina hāmani, e koutee te ihepe no te kohi te tau toiki hāmani i te 16 no ehuo 2017. E hakaea te tau kouteetina ihepe i te 12 no mahina i hea tihe i te 15 no òaòamanu ehua 2017, no […]