Te Ata o Hiva

Te Ata o Hiva

no te tau puke motu Hiva Oa, Tahuata me Fatu Hiva

A MATAVAA:  E ava tomotina hāmani, e koutee te ihepe no te kohi te tau toiki hāmani i te 16 no ehuo 2017.

E hakaea te tau kouteetina ihepe i te 12 no mahina i hea tihe i te 15 no òaòamanu ehua 2017, no te haatoitoi te take ihepe.

Te tau kouteetina o Te Ata o Hiva

Ia meitai te koutee…

https://codim.pf/wp-content/uploads/2017/08/programme_taoh_version_3.pdf